Sta su jos slke Marije Stosic? To je srce obrubljeno ljubavlju, srce u zlatnom kavezu. U otkucaju. U trzaju. U traganju za lepotom. Srce bisera i sjaj sedefa. To su slike koje nas opcinjavaju na nacin kako samo duga moze da nas zacara i zavede.
Website design by urbansquares.com & aleksandar.urbansquares.com - Updated Sunday, November 15, 2015, 13:48:24